2016 - БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО Е-ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 11-то издание
18 February 2016, София Хотел Балкан

„НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА Е-ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – ТЕНДЕНЦИИ, СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ“


Според Световната здравна организация и европейската рамка за политики и стратегия за 21 век – Health 2020, цели в областтана е-здравеопазването са да се постигне напредък в подобряване на здравето и благосъстоянието на населението, намаляване на неравнопоставеността, укрепване на публичното здравеопазване и осигуряване на фокусиран върху човека модел в здравните системи. Докъде стигна развитието на е-здравеопазването в страната спрямо европейските и националните приоритети, как се разви националната платформа за е-здравеопазване, какви са европейските политики и стратегии за 2016-а, ще бъдат част отвъпросите, на които ще потърсим отговор в рамките на 11-та национална конференцияпо електронно здравеопазване.


Дата: 18 февруари


2016г.Организатори: ICT Media и Фондация „Електронно здравеопазване – България“


Традиционни партньори: Парламентарна комисия по здравеопазването, Министерство на здравеопазването, МТИТС, НЗОК, БЧК, БЛС


Участници през 2015 г.: 300


Аудитория:


Organized by: ICT Media и Фондация „Електронно здравеопазване – България“


Events Archive: