2016 - БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО Е-УПРАВЛЕНИЕ 17-о издание
10 - 11 March 2016, София хотел Балкан, зала Средец

„ГОЛЕМИТЕ ПРОМЕНИ В ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ“


В края на 2015г. станахме свидетели на промени, предизвикани от необходимостта развитието на е-управлението да бъде стимулирано, инвестиционният климат и средата да бъдат подобрени и да бъдат осигурени по-качествени административни услуги на хората. Администрацията на Министерски съвет съобщи за създаването на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) и на Държавно предприятие „Единен системен оператор“ (ДП ЕСО). Какви ще бъдат ползите от създаването на новата агенция, какво предстои пред е-управлението в страната ни през 2016-та, какви са приоритетите и очакванията са само част от въпросите, които ще засегне 17-ата конференция по електронно управление.


Дата: 10-11 март


2016г.Организатори: ICT Media


Традиционни партньори: Министерствона транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), Национално сдружение на общините в Република България, Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа(NALAS) 16-тото издание на конференцията премина под патронажа на Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация на Република България


Участници през 2015 г.: 320


Аудитория:Organized by: ICT Media


Events Archive: