2016 - МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ 15-о издание
29 September 2016, Хотел Шератон, София

„ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНА КИБЕРСИГУРНОСТ ЧРЕЗ СИЛНО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“


Сигурността в киберпространството е предизвикателство не само пред България, но и пред ЕС, ето защо тя е сред приоритетите на национално и европейско ниво. В рамките на ЕС беше разработена и одобрена Стратегия за киберсигурност, а Директивата за мрежова информационна сигурност е в процес на съгласуване и одобрение от страните членки. Целта е да се осигури високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност чрез подобряване на сигурността на Интернет, частните мрежи и информационни системи. Това ще се постигне с изисквания към държавите-членки на ЕС да повишат подготвеността си и да подобрят сътрудничеството помежду си, както и към операторите на критични инфраструктури и публични администрации.


Дата: 29 септември 2016г.


Организатори: ICT Media и ISACA Sofia Chapter


Традиционни партньори: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на отбраната, Държавна агенция „Национална сигурност“, Министерство на вътрешните работи. 14-тото издание на конференцията бе проведено под патронажа на Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи


Участници през 2015 г.: 230

Аудитория:


Organized by: ICT Media, ISACA - Sofia Chapter


Events Archive: