2016 - НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ 6-о издание
17 November 2016, София

„СЪВРЕМЕННАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ИТ УСЛУГИТЕ:ОБЛАЦИ, УПРАВЛЯВАНИ УСЛУГИ, АУТСОРСИНГ“


По данни на Gartner, пазарът на облачни услуги нараства годишно с над 50%, докато глобалният ИТ пазар се увеличава със скромните 8 на сто. 67% от малките и средни фирми у нас ползват някакъв тип облачни услуги, а средно за Европа този дял е 53%. Нарастват и инвестициите в облачни решения и услуги, но компаниите трябва да намерят правилния начин за използване на облачния модел. Според анализатора, проникването на облачните технологии в бизнеса се увеличава, но най-добрата среда за облачни инвестиции се оказва Източна Европа. Тези тенденции дефинират облачните технологии и управляваните услуги като едни от най-важните съвременни процеси на трансформация на начина на предоставяне на ИТ услуги.


Дата: 17 ноември 2016 г.


Организатори: ICT Media и ISACA Sofia Chapter


Участници през 2015 г.: 140


Аудитория:

 Organized by: ICT Media и ISACA Sofia Chapter


Events Archive: