2016 - ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ СЕКТОР ЧРЕЗ ИКТ 3-о издание
10 November 2016, София

„СУБСИДИРАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ СЕКТОР –СТЪПКИ В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА“


Финансирането не е достатъчно за решаване на всички проблеми на земеделския сектор. Изборът на добри проекти и добрата комуникация между министерства и крайните бенефициенти са ключови за успеха на финансираните проекти. В настоящия програмен период въпросът е „Как да изразходваме правилно средствата?“. В тази връзка основно значение има подготвеносттана страната и на бенефициентите, познаване на мерките, както и подобряване на капацитета на администрацията. Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ще се стреми да се справи с липсата на конкурентоспособност на малките и средни фирми в селското стопанство.


Дата: 10 ноември 2016 г.


Организатори: ICT Media и в. Капитал


Традиционни партньори: Министерство на земеделието и храните, Асоциация на земеделските производители в България, Национална лозаро-винарска камара, Национална асоциация на зърнопроизводителите


Участници през 2015 г.: 130


Аудитория:


Organized by: ICT Media и в. Капитал


Events Archive: